Visi

UNGGUL DALAM MUTU MULIA DALAM AKHLAK, RAMAH DENGAN  LINGKUGAN

Misi

Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati,   mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kepemdidikan.

Meningkatkan hubungan kerja sama yang harmonis dengan semua pihak yang berkepentingan (stake holder)

Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

Menanamkan kebiasaan mencintai kebersihan

Membiasakan warga madrasah yang ramah lingkungan..